Kampania edukacyjno - informacyjna przeciwko przemocy w rodzinie i szkole
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
Stowarzyszenia "S.O.S. dla Rodziny",
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie