Gdzie szukać pomocy?
 

NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY JESTEŚ

 • DZIECKIEM
 • RODZICEM
 • NAUCZYCIELEM

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SAM DOŚWIADCZASZ KRZYWDY, CZY JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM

UZYSKASZ POMOC

w Szczecinie:

 • Całodobowy punkt konsultacyjno - informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  przy ul. Sikorskiego 3 tel. 091 48 57 581

 • Całodobowy telefon interwencyjny tel. 92 89

 • Dział Interwencji Kryzysowej MOPR, Al. Papieża Jana Pawła II 42 tel. 091 46 46 333/334/848

 • Pogotowie Policyjne tel. 997 lub 112

 • Zespół Specjalistów ds. Nieletnich w Komisariatach Policji - zadzwoń do najbliższej Komendy Policji

 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
  Al. Papieża Jana Pawła II 42, tel. 091 4 330 339

 

w całym kraju  
   
Fundacja Razem Bezpieczniej Pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin www.razembezpieczniej.pl
 

Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa www.fdn.pl

 • ochrona dziecka krzywdzonego,
 • niesienie pomocy dzieciom i ich opiekunom,
 • pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla ofiar,
 • przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci przez dorosłych i rówieśników
 

Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

 • Kampanie na rzecz dzieci
 • porady prawne
 • centrum interwencyjne
 
Fundacja Kidprotect.pl ul. Żytnia 18a, 01-014 Warszawa www.kidprotect.pl
Zajmuje się m.in. bezpieczeństwem dzieci on-line, walką z pedofilią i pornografią dziecięcą.
 
Ogólnopolski, bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl
Obsługuje go Fundacja Dzieci Niczyje. Służy on opiece i wsparciu młodzieży i dzieciom potrzebującym ochrony, zapewnia kontakt z fachowcami w trudnych sytuacjach.
   

Adresy serwisów o problematyce krzywdzenia dzieci i młodzieży

www.dzieckowsieci.pl i www.sieciaki.pl
strony te zawierają informacje o ochronie dzieci przed zachowaniami ryzykownymi i niebezpiecznymi tekstami w Internecie i zasadach bezpiecznego korzystania z sieci,

www.szkolabezprzemocy.pl i www.szczecin.kwp.gov.pl
strony dostarczają wiedzy o problemie przemocy w szkole i sposobach jej zapobiegania, na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie znajdziesz te informacje pod hasłem "Bezpieczna szkoła"

www.dzieckokrzywdzone.pl
strona obrazuje problematykę krzywdzenia dzieci