NOMINACJA NA STANOWISKO PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE
15.09.2014
W dniu 15 września 2014 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Pan Józef Skoczeń z upoważnienia Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta wręczył Pani Magdalenie Sarneckiej dekret powołujący ją na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie oraz odebrał od niej ślubowanie prokuratorskie.
więcej ->
ŚLEDZTWO DOTYCZĄCE DZIAŁU SPEDYCJI PŻM
12.09.2014
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadzi wraz z Delegaturą w Szczecinie Centralnego Biura Antykorupcyjnego śledztwo dotyczące  nieprawidłowości w funkcjonowaniu Działu Spedycji Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwa Państwowego w zakresie realizacji usług spedycyjnych.
więcej ->
Zgromadzenie prokuratorów z udziałem Prokuratora Generalnego
08.09.2014
W dniu 5 września 2014 r. Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet wziął udział w Zgromadzeniu Prokuratorów obszaru Apelacji Szczecińskiej. Przedmiotem posiedzenia był wybór przedstawiciela Apelacji Szczecińskiej do Krajowej Rady Prokuratury. Prokurator Generalny przedstawił również aktualne problemy związane z działalnością prokuratury oraz planowane zmiany aktów prawnych regulujące jej działalność.
więcej ->
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.
19.08.2014
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dofinansowuje bezpłatną formę pomocy oferowaną osobom pokrzywdzonym  przestępstwem przez organizacje pozarządowe.
Pomoc, którą mogą udzielić pokrzywdzonym przestępstwem, dofinansowywane przez Fundusz, działające w całej Polsce organizacje pozarządowe obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, finansową i rzeczową tj. m. in. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową...
więcej ->
Działalność pozakarna prokuratur obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w I półroczu 2014 roku
11.08.2014
W I półroczu 2014 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 6944 spraw cywilnych i 3798 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożyli także 699 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 304 dotyczących stosunków rodzinnych, 66 - o ubezwłasnowolnienie i 179 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, a nadto 543 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 86 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.
więcej ->
strona 1 / 44
 :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 
dalej ...
czwartek, 18 września 2014
pnwtsrczptsbnd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/2/14 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.
Na dzień 02.06.2014

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210 poz. 1257) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie  informuje, że:

- w konkursie udział wziął:

     1. Pan Ryszard Borucki  
     zam. Szczecin

- kandydat  uzyskał 32 punkty (29 punktów za pytania testowe, 3 za rozwiązanie kazusów)
 
         Kandydat za część zawierająca kazusy nie uzyskał minimalnej  ilości  8 pkt wymaganych  § 8 Rozporządzenia  o którym mowa wyżej.
                  W związku z powyższym nie zakwalifikowano kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.

Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

więcej ->
Zarządzenie - Ap I K 1181/2/14
Na dzień 25.04.2014

Ap I K 1181/9/13

Zarządzenie

Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w  § 4 ust. 1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

     1. Sylwia Makowska

     zam. Stargard Szczeciński

     2. Ryszard Borucki

     zam. Szczecin

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 210.

Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

więcej ->
Ap I K 1181/2/14 - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie
Na dzień 11.03.2014
Ap I K 1181/9/13   

Na podstawie art. 100 a ust.5 i  art. 100 c ust. 1-7  ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)
 
Prokurator Apelacyjny
w Szczecinie 

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie


Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 3

więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie