Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.
19.08.2014
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dofinansowuje bezpłatną formę pomocy oferowaną osobom pokrzywdzonym  przestępstwem przez organizacje pozarządowe.
Pomoc, którą mogą udzielić pokrzywdzonym przestępstwem, dofinansowywane przez Fundusz, działające w całej Polsce organizacje pozarządowe obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, finansową i rzeczową tj. m. in. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową...
więcej ->
Działalność pozakarna prokuratur obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w I półroczu 2014 roku
11.08.2014
W I półroczu 2014 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 6944 spraw cywilnych i 3798 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożyli także 699 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 304 dotyczących stosunków rodzinnych, 66 - o ubezwłasnowolnienie i 179 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, a nadto 543 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 86 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.
więcej ->
Komunikat
25.07.2014
Dzisiaj, 25 lipca 2014 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń wręczył Pani Magdalenie Bukowskiej prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dekret powołujący Panią prokurator z dniem 10 sierpnia 2014 r. do pełnienie funkcji wizytatora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.
więcej ->
Narada półroczna podsumowująca wyniki pracy prokuratur obszaru apelacji szczecińskiej
17.07.2014
Dzisiaj, 17 lipca 2014 r. odbyła się w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie półroczna narada podsumowująca wyniki pracy osiągnięte w I półroczu 2014 r. przez prokuratury rejonowe i okręgowe z terenu właściwości apelacji szczecińskiej. W naradzie uczestniczyło kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Prokuratur Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie.
więcej ->
ACTA IURIS STETINENSIS – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
08.07.2014
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazał się nowy numer półrocznika Acta Iuris Stetinensis – Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest to numer wyjątkowy, powstały na skutek porozumienia zawartego w 2013 roku między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie. W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzi m.in. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń i Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie Tadeusz Kulikowski.

więcej ->
strona 1 / 44
 :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 
dalej ...
sobota, 30 sierpnia 2014
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/2/14 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.
Na dzień 02.06.2014

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210 poz. 1257) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie  informuje, że:

- w konkursie udział wziął:

     1. Pan Ryszard Borucki  
     zam. Szczecin

- kandydat  uzyskał 32 punkty (29 punktów za pytania testowe, 3 za rozwiązanie kazusów)
 
         Kandydat za część zawierająca kazusy nie uzyskał minimalnej  ilości  8 pkt wymaganych  § 8 Rozporządzenia  o którym mowa wyżej.
                  W związku z powyższym nie zakwalifikowano kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.

Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

więcej ->
Zarządzenie - Ap I K 1181/2/14
Na dzień 25.04.2014

Ap I K 1181/9/13

Zarządzenie

Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w  § 4 ust. 1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

     1. Sylwia Makowska

     zam. Stargard Szczeciński

     2. Ryszard Borucki

     zam. Szczecin

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 210.

Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

więcej ->
Ap I K 1181/2/14 - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie
Na dzień 11.03.2014
Ap I K 1181/9/13   

Na podstawie art. 100 a ust.5 i  art. 100 c ust. 1-7  ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)
 
Prokurator Apelacyjny
w Szczecinie 

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie


Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 3

więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie