Drukuj
Obywatelska Karta Antykorupcyjna
10.02.2010

OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA powstała na przełomie lipca i sierpnia 2004r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Została opracowana przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w  Szczecinie pod redakcją ówczesnego Prokuratora Okręgowego w Szczecinie dr Błażeja Kolasińskiego.

Jej zadaniem jest przedstawienie w dostępnej formie przepisów prawnych umożliwiających zwalczanie korupcji, a także wskazanie zainteresowanym, jak należy się zachować w przypadku spotkania się z propozycją korupcyjną bądź żądaniem łapówki.

„Obywatelska Karta Antykorupcyjna” opisuje także nowe instytucje wprowadzone przez ustawodawcę mające na celu sprawniejszą walkę ze zjawiskiem korupcji.

Ideą pomysłodawcy i autorów „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej” było przekazanie wiedzy o uregulowaniach prawnych zmierzających do zwalczania korupcji jak najszerszej grupie odbiorców, a przede wszystkim młodzieży – uczniom gimnazjów i szkół średnich oraz studentom.

W listopadzie 2005 roku dokonano w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie uzupełnienia tekstu "Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej".

Pełny tekst opracowania, wraz z tłumaczeniem na język angielski, umieszczono w załączniku.


Instytucje zainteresowane wykładami prokuratorów na temat zapisów „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej" oraz środków prawnych pozwalających na zwalczanie korupcji mogą zgłaszać wnioski o przeprowadzenie spotkania z prokuratorem do właściwych miejscowo Prokuratur Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie.

Do pobrania:
Obywatelska Karta Antykorupcyjna.rtf
The Civic Anti-Corruption Charter.rtf

cofnij...