Drukuj
Oferty pracy
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

1/ Tomasz Strząbała – 46,875 pkt
2/ Natalia Kozarowska – 45,75 pkt
3/ Aleksandra Ornacka – 43,1875 pkt
4/ Marta Bajor – 42,625 pkt

b/ na rezerwowej liście kandydatów znajdują się osoby:
1/ Artur Tomczak – 42,3125 pkt
2/ Magdalena Parylak – 42,1875 pkt
3/ Kamil Ostrowski – 39,625 pkt
4/ Patryk Jarosz – 39,1875 pkt


Prokurator Apelacyjny

Józef Skoczeń
 


cofnij...