Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie-Policja Zachodniopomorska- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- Kuratorium Oświaty w Szczecinie  

pociąg do Hollywood...?

jak werbują?

nie daj się
sprzedać

gdy masz kłopoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za granicą masz prawo do :

 • wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się,
 • podejmowania własnych decyzji,
 • obrony swoich praw, których chronią - Polski Konsulat i Policja,
 • zgłoszenia przestępstwa, którego jesteś ofiarą i wskazania jego sprawców,
 • tłumacza i adwokata.

Do kogo zwrócić się po pomoc ?

Gdy stałeś się ofiarą

Za granicą:

Każdą chwilę nieuwagi swych oprawców wykorzystaj na szukanie pomocy:

 • na Policji,
 • w Konsulacie,
 • w placówkach służby zdrowia,
 • w kościołach,
 • G D Z I E K O L W I E K ! ! !

Po powrocie do kraju:

 • zgłoś przestępstwo Policji, Prokuraturze, Straży Granicznej,
 • skorzystaj z pomocy organizacji pozarządowych wspierających ofiary handlu ludźmi.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu "La Strada”

Skrytka pocztowa 5
00-956 Warszawa 10
e-mail: strada@pol.pl

Wsparcie obejmuje:

 • interwencję kryzysową i możliwość skorzystania ze schroniska dla ofiar,
 • poradnictwo prawne,
 • towarzyszenie w czynnościach prawnych (przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym),
 • pomoc socjalną, lekarską, psychologiczną,
 • programy reintegracyjne pozwalające kobietom-ofiarom na kontynuowanie nauki, zdobycie nowych umiejętności i powrót na rynek pracy.

Fundacja "La Strada" współpracuje z organizacjami partnerskimi w ramach sieci „Association La Strada International” (działa na terenie Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Holandii, Macedonii, Mołdawii, Republiki Czeskiej i Ukrainy oraz Polski) w zakresie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy przy konkretnych przypadkach powrotu i reintegracji ofiar handlu kobietami.
Telefon zaufania: 022 268 99 99 (polsko i rosyjskojęzyczny).


 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

ul. Sobieskiego 7/3
31-136 Kraków
tel.: 012 633 72 23
e-mail: biuro@pomocprawna.org


Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 022 616 16 69
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl
e-mail: ofiaryhandlu@fdn.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: 022 828 10 08
e-mail: hfhr@hfrpol.waw.pl


Fundacja ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Skrytka pocztowa 127
00-958 Warszawa 66
całodobowa linia wsparcia: 0801 247 070
telefon zaufania: 022 654 70 70
e-mail: Itaka@itaka.org.pl

 • świadczy pomoc rodzinom zaginionych w poszukiwaniach osoby bliskiej, także poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami za granicą,
 • prowadzi bazę danych osób zaginionych i o nieustalonej tożsamości,
 • udziela pomocy osobom zaginionym w powrocie do domu lub powrocie do normalnego życia, bez konieczności kontaktowania się z rodziną, jeśli osoba zaginiona sobie tego nie życzy.

 

 

Copyright Portal © 2000-2008 KWP Szczecin - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 tel.091-82-11-415 - Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie