Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie-Policja Zachodniopomorska- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- Kuratorium Oświaty w Szczecinie  

pociąg do Hollywood...?

jak werbują?

nie daj się
sprzedać

gdy masz kłopoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • przed wyjazdem za granicę omów szczegóły i cel wyjazdu z kimś komu ufasz,

 • zastanów się kto i dlaczego zaproponował Ci wyjazd za granicę, od jak dawna znasz tę osobę, jaki był wcześniej jej stosunek do Ciebie, czy od pewnego czasu nie interesuje się Tobą szczególnie, czy ma w tym jakiś interes,


 • sprawdź informacje na temat szczegółów podróży i pobytu za granicą,


 • sprawdź legalność działania firmy pośredniczącej w zatrudnieniu za granicą (można to zrobić poprzez sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia oraz w Urzędzie Marszałkowskim, który wydaje specjalny certyfikat), ustal od kiedy firma działa, jakie ma doświadczenia, czy są o niej opinie w Internecie itp.,


 • żądaj tłumaczenia dokumentów na język polski,


 • czytaj dokładnie to co podpisujesz i nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz,


 • jeśli pośrednik pobiera zaliczkę, dociekaj na co ma być przeznaczona i żądaj pokwitowania.

 Jeżeli pośrednik proponuje, że odpracujesz za granicą koszty podróży lub inne koszty organizacyjne, prosi o przekazanie mu Twojego paszportu czy telefonu komórkowego na czas podróży, nie pyta o kwalifikacje i umiejętności, nie prosi o zaświadczenia np. o odbytych kursach, stanie zdrowia itp., może to być sygnałem jego nieuczciwych zamiarów.

 

Jeśli zdecydujesz się na wyjazd:

 • ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia,

 • zrób kserokopię dokumentów tożsamości, wizy, pozwolenia na pracę itp. i zostaw je bliskim razem z aktualną fotografią,

 • zostaw bliskim lub przyjaciołom adres pobytu za granicą, nazwę i adres pośrednika oraz pracodawcy i osób towarzyszących w podróży, jeśli je znasz,

 • ustal z bliskimi częstotliwość i sposób kontaktów, a także hasło, które zostanie użyte w razie niemożności przekazania wprost informacji o kłopotach, niebezpieczeństwie i innych zagrożeniach,

 • ustal adres i numer telefonu konsulatu w państwie docelowym,

 • zabierz słownik i rozmówki w razie braku dostatecznych umiejętności językowych.
 • ZAPAMIĘTAJ ! ! !

 • numer telefonu POLAND DIRECT z kraju docelowego (pozwala na połączenie się z rozmówcą w Polsce na jego koszt, jeśli wyrazi na to zgodę), wykaz numerów POLAND DIRECT znajduje się m.in. w książce telefonicznej (numer dostępu do Polski z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii – 00 800 0480 0480, z Irlandii i Francji – 0 800 0480 0480,

 • zabierz ze sobą numer telefonu organizacji udzielającej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem hadlu ludźmi,

 • zabierz ze sobą telefon komórkowy i nie oddawaj go innym osobom,

 • informuj bliskich o zmianie miejsca pracy i pobytu,

 • w razie niespodziewanej zmiany trasy podróży, zastania po dotarciu za granicę stanu znacznie odbiegającego od zapewnień pośrednika lub osoby zapraszającej, zaobserwowania niepokojących zachowań pośrednika lub osób mu towarzyszących, nabrania wątpliwości co do ich zamiarów, uciekaj i szukaj pomocy.

 
Copyright Portal © 2000-2008 KWP Szczecin - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 tel.091-82-11-415 - Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie