Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie-Policja Zachodniopomorska- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- Kuratorium Oświaty w Szczecinie  

pociąg do Hollywood...?

jak werbują?

nie daj się
sprzedać

gdy masz kłopoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możesz stać się ofiarą?

1. Oszukańcza oferta pracy za granicą:

 • ogłoszenie prasowe i inne,
 • informacja o pracy przekazana przez osobę bliską lub znajomą (zdarzają się przypadki, że osoba bliska współpracuje z przestępcami),
 • informacja pochodząca od nowego partnera (tzw. werbunek na miłość),

2. Świadoma zgoda na prostytucję bez wiedzy o skali wykorzystania.

3. Małżeństwo z cudzoziemcem (może być metodą rekrutacji do uprawiania prostytucji).

4. Uprowadzenie za granicę.

5. Sprzedaż dziecka (nawet przez rodziców lub opiekunów).

Jak działają handlarze żywym towarem?

 • uzależniają ofiarę poprzez uwikłanie w „dług” za załatwienie pracy, zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży itp. Stosunek pracy jest określony tak, aby nie prowadził do szybkiej spłaty (tzw. mechanizm długu),
 • nakładają kary pieniężne za "złe zachowanie",
 • stosują przemoc fizyczną, także o charakterze seksualnym,
 • grożą,
 • odurzają narkotykami,
 • dokonują kompromitujących nagrań (np. zgwałcenia),
 • ograniczają wolność ofiary,
 • wykorzystują jej niewiedzę o przepisach prawa np przeświadczenie, że uprawiając prostytucję popełnia przestępstwo.

OFIARY HANDLU LUDŹMI – GRUPY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OFIARĄ?

Szczególnie narażeni są:

1. Mieszkańcy terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia, poszukujący źródła utrzymania za granicą.

2. Młodzież jadąca za granicę do pracy, także sezonowej:

 • w gastronomii, rolnictwie, opiece nad dziećmi i osobami starszymi, jako hostessy, tancerki, kelnerki, aktorki, modelki itp.
3. Osoby uprawiające prostytucję.

4. Osoby poszukujące partnera lub małżonka za granicą.

 

 

Jesteś ofiarą handlu ludźmi jeśli:

 • zwerbowano Cię przy użyciu podstępu,
 • użyto wobec Ciebie groźby, przemocy (np. pozbawiono swiadomości przy użyciu środka chemicznego podanego w drinku, napoju),
 • uprowadzono Cię,
 • oszukano,
 • wykorzystano Twoją słabość.

Jeśli:

 • zmuszono Cię do uprawiania nierządu i ktoś zarabia na Tobie (często po uprzednim porwaniu, biciu, wielokrotnym zgwałceniu),
 • wykorzystano seksualnie (np. w porno i seksbiznesie),
 • zmuszono Cię do popełniania przestępstw (np kradzieży), lub żebractwa,
 • zmuszono Cię do niewolniczej pracy (najczęściej w tzw. obozach pracy w rolnictwie, ogrodnictwie itp. sektorach),
 • zmuszono Cię do pracy ponad siły, bez wynagrodzenia lub za znikomym wynagrodzeniem,
 • skłoniono Cię do zawarcia małżeństwa w kraju o nieznanej Ci kulturze i obyczajach w celu wykorzystania Cię w seksbiznesie.

Zdarza się w praktyce, że ofiara z czasem może zasymilować się z grupą sprawców i przyłączyć do nich.

 
Copyright Portal © 2000-2008 KWP Szczecin - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 tel.091-82-11-415 - Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie